Arhivă etichete 2024

deMircea Vinteanu

Programul Noua casă permite şi achiziționarea unor proprietăți al căror preț depăşesc 70.000 / 140.000 euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Programul Noua casă va continua și în acest an, pentru cei care doresc să-și cumpere locuințe cu garanții de stat. Ministerul de Finanțe a elaborat actul normativ pentru alocarea unui plafon de garanții în valoare de un miliard de lei.

Noua casă este programul care a contribuit la stabilizarea piețelor imobiliare și de credite ipotecare pentru populație. Statul a garantat achiziția de noi locuințe pentru cei interesați, care nu aveau suficiente resurse financiare.

Noua Casă continuă în 2024

Ministerul finantelor a elaborat actul normativ destinat alocării financiare pentru programul de achiziție a locuințelor garantate de stat. Pentru 2024 a fost stabilit un plafon de garanții în valoare de un miliard de lei pentru Noua casă. De-a lungul anilor în care s-a derulat acest program a contribuit la stabilizarea și la maturizarea pieței imobiliare, precum și a celei a creditelor ipotecare.

„Principalul argument pentru care programul continuă și în 2024 este efectul generat: o mână de ajutor celor care își doresc să-și clădească propriul cămin, să-și scrie propria poveste. Prin alocarea pentru anul 2024 a unui nou plafon al garanţiilor în valoare de 1 miliard lei transmitem un mesaj de continuitate, susținere și consolidare a angajamentului privind bunăstarea oamenilor”, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Bolos.

Potrivit spuselor sale, programul a permis mai multor familii cu venituri medii să-și achiziționeze locuințe. Pe de altă parte, a contribuit și la susținerea afacerilor și atragerea de investiții în domeniul imobiliar.

„Noua casă a dus la creșterea accesului la proprietate pentru familiile cu venituri medii, facilitând stabilitatea locativă și îmbunătățind calitatea vieții pentru mulți români. Sigur că sunt importante și beneficiile conexe, cum sunt atragerea de investiții private în sectorul imobiliar și îmbunătățirea aspectului și a calității zonelor urbane”, a mai transmis ministrul Finanțelor.

Noutățile programului din acest an

În anul 2024 în Programul Noua casă se vor înscrie și alți finanțatori care nu au participat la edițiile trecute. Ei au șapte zile la dispoziție, de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern ca să transmită către FNGCIMM cererile de înscriere şi solicitările de alocare de plafoane de garantare.

Creditele ipotecare garantate prin acest program pot fi accesate de orice persoană fizică, singură sau împreună cu partenerul de viață. Condiția este ca cei doi să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite de stat.

Dacă unul dintre soți este sau a fost beneficiar al Programului, există posibilitatea ca celălalt să acceseze creditul Noua casă dacă îndeplinește condiția condițiile. Acesta va avea calitatea de împrumutat, în vreme ce celălalt soț va fi garant sau coplătitor. Garantul, persoana fizică, soț/soție al/a beneficiarului, semnează contractul de garantare și are calitate de coproprietar al locuinței achiziționate.

Noua casă 2024. Cine poate accesa creditul

Cei interesați să obțină un credit garantat de stat, pentru achiziția de locuințe trebuie să se încadreze într-una din aceste două situații:

  • nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu partenerul nicio locuință, indiferent de modul dobândirii;
  • deține o locuință în proprietate, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, care nu a fost achiziționată prin Prima Casă.

Cei care vor accesa Programul Noua casă vor avea calitate de împrumutați în raport cu băncile finanțatoare. Ei vor trebui să dispună de avansul minim obligatoriu pentru locuință, sumă ce va fi blocată într-un depozit colateral, ca garanție pentru acordarea creditului. Acest depozit va fi blocat până la rambursarea integrală a creditului și nu este purtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a trei rate de dobândă.

Beneficiarii Programului vor trebui să îndeplinească şi condițiile de eligibilitate cerute de banca pe care au ales-o pentru credit. Dobânda este variabilă, calculată în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC). La aceasta se adaugă o marjă fixă de cca 2%.

Ce locuințe pot fi achiziționate prin program

Prin programul Noua Casă pot fi achiziționate locuințe în funcție de preț, în contextul cerințelor legate de categoria imobilului, avansului minim obligatoriu şi de procentul maxim de garantare astfel:

  • La un preț de maxim 70.000 Euro, cu un avans minim obligatoriu de 5%, cu un procent maxim de garantare de 50%. În acest caz, valoarea creditului va fi de 66.500 euro, exprimat în lei
  • La un preț cuprins între 70.001 Euro – 140.000 Euro, pot fi achiziționate locuințe noi, inclusiv prin programele ANL, pentru care documentele de recepție s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. În acest caz, avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%. În acest caz, valoarea maximă a creditului este de 119.000 euro, la cel mult 140.000 euro.

Programul Noua casă permite şi achiziționarea unor proprietăți al căror preț depăşesc 70.000 / 140.000 euro cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Un Ghid cu informații despre Programul Noua casă 2024 poate fi accesat pe site-ul www.fngcimm.ro.